Site menu:

UWI Crest
The University of the West Indies
Cave Hill Campus
Barbados
You are here: Home / Basic Search / Scientific Name Index

Scientific Names - X


Xanthium Xanthium strumarium L.
Xanthosoma Xanthosoma brasiliense (Desf.) Engler
Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
Xanthosoma undipes (C.Koch) C.Koch
Xanthosoma violaceum Schott
Ximenia Ximenia americana L.
Xiphidium Xiphidium caeruleum Aubl.
Xylobium Xylobium pallidiflorum (Hook.) Nichols.
Xylosma Xylosma martinicensis (Krug & Urban) Urban
Xylosma serrata (Sw.) Krug & Urb.
Xylosma buxifolia A. Gray